Voor alle leeftijden

Psychologische behandeling & Diagnostiek

Zorgaanbod

Praktijk Kramer richt zich op verbetering van de huidige situatie / problematiek van de cliënt waarbij het de nadrukkelijke voorkeur heeft dat de cliënt dit zelf ook wilt en initieert.

We denken graag buiten de kaders. Voor elke cliënt doen we wat nodig is. Zo schuiven we aan bij schooloverleg als het belangrijk is of gaan we met een cliënt een blokje om als hij of zij dan makkelijker praat. Ook betrekken we een collega-psycholoog uit onze praktijk bij de (tussentijdse) evaluatie, als dat in het belang van de cliënt is.


Wij zijn gespecialiseerd in:

 • Het stellen van complexe diagnoses.

 • De behandeling van depressie.

 • De behandeling van angststoornissen.

 • De behandeling van een trauma.

 • De behandeling van klachten met betrekking tot aandachtstekort, zoals ADHD en ADD. 

 • Gedragsproblemen (zoals het reguleren van emoties, dwanghandelingen, schoolverzuim of lichte vormen van eet problematiek).

Ook bieden wie de mogelijkheid voor E-consults. (Dit geldt niet voor al ons aanbod. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.) Dit wordt gedaan via Teams.

Overzicht zorgaanbod

Wij bieden diagnostiek en / of behandeling voor alle leeftijden, gericht op de volgende hulpvragen:


 • Depressie
 • Angststoornissen
 • Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)
 • Klachten met betrekking tot aandacht tekort, zoals ADHD en ADD.
 • Lichte vormen van eetproblematiek.
 • Somatisch-symptoomstoornis
 • Milde persoonlijkheidsproblemen.
 • Diagnostiek en eventuele psycho-educatie gericht op autismespectrumstoornis.

Voor mensen met ernstige hechtingsproblematiek en zware vormen van autisme verwijzen we door naar specialisten in dit vakgebied. Wij hebben geen psychiater/arts in dienst bij Praktijk Kramer en verstrekken geen medicatie of medicatie adviezen. 

 

Methodieken

In onze praktijk werken we met onder meer de volgende methodieken:


 • Psychotherapie

 • Schematherapie

 • EMDR (therapie voor mensen die last houden van een schokkende ervaring, zoals seksueel misbruik, een ongeluk of geweld)

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)

 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

 • Groepstherapie voor kinderen

Onze aanpak

Bij Praktijk Kramer benaderen wij bij voorkeur de cliënt systemisch. Dat betekent dat we de cliënt altijd uitgebreide vragen stellen over zijn omgeving. Of dat we in overleg met de cliënt de omgeving (zoals partner, ouders, school of werk) betrekken bij de behandeling. Bij jeugdigen dienen de wettelijke vertegenwoordigers (ouders) toestemming te geven voor behandeling. Zij worden gelijktijdig uitgenodigd en op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van hun minderjarig kind.


Ook werken we eclectisch. Dat is een chique woord voor het toepassen van verschillende methodieken binnen dezelfde behandeling. Per cliënt bekijken we wat de beste behandelwijze is. Zo komt het voor dat we een aantal sessies EMDR doen, aangevuld met bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie. Want de behandeling is altijd op maat.


Aantal gesprekken

Het is vooraf niet altijd aan te geven wat het maximaal aantal gesprekken is. Hoeveel gesprekken een cliënt voert, hangt er ook van af of het om een basistraject of specialistisch traject gaat. Samen met de cliënt kijken we vooral naar het doel van de behandeling en naar het moment waarop dit doel bereikt is.  


Aanmelden of vragen?

Heb je vragen over ons zorgaanbod, dan kun je ons mailen of bellen.

Wil je je aanmelden? Lees meer hier over hoe dat bij ons werkt. 


Crisis

Buiten en binnen onze praktijkuren kan cliënt in geval van een mogelijke crisissituatie contact opnemen met de huisarts. Indien noodzakelijk kan de huisarts in de avond/ nacht terecht voor consultatie/doorverwijzing bij de crisisdienst van GGNet.

Wij hebben geen specifieke afspraken met een GGZcrisisdienst, Huisartsenpost of Spoedeisend hulp omdat dit gewaarborgd is middels bovenstaande werkwijze. Eventuele afspraken worden op cliëntsysteemniveau geregeld.E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn