Voor alle leeftijden

Psychologische behandeling & Diagnostiek

Visie Praktijk Kramer

Onze visie – de belofte

Onze visie op zorg is ieder mens helpen daar waar psychologische hulp en begeleiding daadwerkelijk nodig is. Om vanuit het gezonde stuk, en dus vanuit eigen kracht, weer zelfstandig en met een goed gevoel zijn leven te kunnen vormgeven. In een veranderende omgeving waarin veel gevraagd wordt van de mens, is het belangrijk dat iedereen met een fijn gevoel mee kan doen aan de maatschappij. Wij willen de mens het gevoel en de kracht weer (terug)geven dat diegene ertoe doet en dat oké ook goed is.


Onze visie op de Praktijk is om in deze complexe en dynamische omgeving een constante factor te zijn voor onze cliënten, medewerkers en alle andere betrokkenen. Niet alleen nu, maar ook later. Wij innoveren waar het nodig is, zijn creatief en groeien om mee te bewegen of continuïteit te behouden. Een toegankelijke praktijk waarbinnen cliënten en medewerkers zich op het gemak en veilig voelen door onze huiselijke inrichting en laagdrempelige omgang met elkaar.


Onze visie op onze zorgverlening is dat ieder mens welkom is. Ongeacht de leeftijd, de zorgvraag, het opleidingsniveau of de achtergrond. Wij geven persoonlijke aandacht aan de mens, waarbij maatwerk voorop staat. We kijken samen wat al goed gaat en waar verbetering nodig of gewenst is. We willen de mens zo compleet mogelijk leren kennen en betrekken naasten er bij. De zorg verlenen we waar het nodig en nuttig is, samen kijken we naar doelmatige inzet van zorg. Dan wel fysiek, dan wel digitaal, of juist gecombineerd.

 

Onze visie op onze werkomgeving is dat het leuk is om met elkaar samen te werken en dat er aandacht is voor de eigen identiteit en de persoonlijke leefomgeving. We geven aandacht aan elkaar en blijven elkaar stimuleren in de ontwikkeling de professie. We gaan verbintenissen met elkaar aan en streven ernaar dat deze verbintenissen duurzaam, zorgzaam en met plezier worden ingericht.  
Onze missie – Reden van bestaan 

Wij leveren en waarborgen hoge kwaliteit psychologische zorg op een effectieve en efficiënte wijze. Hierbij gaan we uit van het gezonde stuk van de mens en proberen we dit uit te breiden en te versterken. Hiervoor is een financieel gezonde organisatie nodig die een prettige en gezonde werkomgeving is voor alle collega’s. Iedereen is welkom, dit geldt niet alleen voor onze cliënten, maar ook voor onze collega's. 

'Binnen Praktijk Kramer hebben we korte lijnen met elkaar, dankzij ons compacte team.'

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn