Voor alle leeftijden

Psychologische behandeling & Diagnostiek


Informatie voor verwijzers

Praktijk Kramer is een psychologenpraktijk voor kinderen en volwassen en biedt geestelijk gezondheidszorg op basis- en gespecialiseerd niveau. Wij zijn bereikbaar voor onze cliënten op de praktijk en daarnaast verlenen wij onze zorg en advies via telefoon of videobellen Zoom.
Ook voor jullie als verwijzers zoals arts, medisch specialist of consultant/ coach bij een buurt- of zorgteam van een gemeente, staan we klaar. Enerzijds om mee te denken hoe je, je patiënten zo goed mogelijk kunt behandelen maar natuurlijk ook wanneer je zelf wat persoonlijke ondersteuning kunt gebruiken!Checklist voor de verwijzing


Graag ontvangen wij bij verwijzing de volgende informatie om een goede beoordeling te kunnen maken of de aanmelding bij onze praktijk op zijn plaats is.


 • Wij ontvangen de verwijsbrief bij voorkeur via Zorgdomein. Hierbij ook graag het e-mail adres van de cliënt vermelden.
 • Indien er sprake is van een voorgeschiedenis van de cliënt m.b.t. eerdere hulpverlening binnen de GGZ, ontvangen wij graag deze informatie.
 • Is er sprake van een vermoeden of trekken van persoonlijkheidsproblematiek?
 • Is er sprake van medicatiegebruik gericht op psychische problemen (depressieve klachten, angstklachten, dwangklachten etc.)? Zo ja, welke medicatie en welke dosering?
 • Indien er sprake is van bovenstaand medicatiegebruik, is hier een psychiater bij betrokken geweest?
 • Is er op dit moment en/of in het verleden sprake (geweest) van actieve of passieve suïcidaliteit?
 • Communicatie zoals huisartsenbrieven en terugkoppeling voortgang verzenden wij via Zorgmail/ Edifact.


Goed om te weten


 • Cliënten met ernstige hechtingsproblematiek, zware vormen van autisme, anorexia nervosa of persoonlijkheidsproblematiek verwijzen wij door naar specialisten in dit vakgebied.
 • Wij bieden geen ambulante begeleiding bij mensen thuis.
 • Wij hebben geen crisisdienst en er is geen psychiater werkzaam binnen de praktijk.
 • Het is niet (meer) mogelijk cliënten middels een spoed procedure bij ons aan te melden. De actuele wachttijden staan op de website.
 • Onze praktijk is alleen op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor cliënten. Wel zijn we 2 avonden in de week geopend voor behandeling. 

 

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn