Voor alle leeftijden

Psychologische behandeling & Diagnostiek

Psychodiagnostisch onderzoek (kind & jeugd en volwassenen)

In onze praktijk zijn wij ervaren met het onderzoeken van psychische problemen bij kind & jeugd en volwassenen. Door middel van psychodiagnostisch onderzoek maken wij o.a. een sterkte/zwakte analyse op het gebied van intelligentie, wij kijken naar het sociaal en persoonlijk functioneren en cognitief functioneren (neuropsychologisch onderzoek).

 

Doel

Het doel van een psychodiagnostisch onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de klachten en/of problemen waar de cliënt tegenaan loopt. Door dit te onderzoeken kan de behandeling zich vervolgens toespitsen op wat nodig is en het beste aansluit bij de cliënt.

 

 Werkwijze

De werkwijze van een psychodiagnostisch onderzoek bestaat veelal uit een aantal afspraken (verdeeld over verschillende dagen) waarbij de cliënt, ouders, partners en/of andere familieleden betrokken worden.

  

Geldigheidsduur

Psychodiagnostisch onderzoek heeft ongeveer een geldigheidsduur van 2 jaar. Doordat er een beeld wordt verkregen van het moment van afname kan het zijn dat cliënten in de daaropvolgende jaren veranderen. Hierdoor kan er indien nodig een heronderzoek na 2 jaar of langer plaatsvinden.

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn