Voor alle leeftijden

Psychologische behandeling & Diagnostiek

Diagnostiek & Behandeling

In onze praktijk besteden we veel aandacht aan de intakefase. Persoonlijke aandacht staat daarbij voorop. Daarom leren we de cliënt en de zorgvraag eerst kennen via uitgebreide vragenlijsten. De wachttijd tot aan het eerste persoonlijke kennismakingsgesprek kan hierdoor iets langer duren, maar de intake is dan ook meteen de start van de behandeling.

 

Wanneer verwijzen wij een cliënt door?

Het intakegesprek is bedoeld om de hulpvraag en behandel- of onderzoeksdoelen duidelijk in beeld te krijgen. Dit is nodig om te kunnen bepalen of wij de juiste praktijk zijn om een cliënt te behandelen. Wanneer na de intake blijkt dat dit niet het geval is, dan brengen wij dit zo snel mogelijk ter sprake en kijken we samen waar iemand wel terecht kan.


Behandeling

Bij het maken van een behandelplan, het bepalen van een diagnostisch traject of bij de behandeling zelf betrekken we de omgeving. Dat kan gaan om familieleden, maar ook om de school, werk of andere betrokken hulpverleners. Uiteraard gebeurt dit uitsluitend met toestemming van de cliënt zelf.


Zijn er meerdere hulpverleners betrokken (zoals bijvoorbeeld een PMT, ambulante begeleider of gemeente), dan kunnen we in overleg contact met hen opnemen om de behandeling af te stemmen. Vervolgens kan de individuele behandeling of behandeling in kleine groepen starten (voor kind & jeugd).


Aannamebeleid


Aanmeldingen in de sfeer van onvrijwillig dan wel verplichting (zoals OTS, dwang etc.) nemen wij doorgaans niet aan. Dit geldt ook voor aanmeldingen in de sfeer van vechtscheidingen of situaties waarbij de ene ouder informatie wil geven die met de andere ouder niet gedeeld mag worden.


Dit gezien onze praktijkvoering en zorgverlening gericht is op vrijwillige deelname van de cliënt waarbij alle informatie en rapportage van zowel diagnostiek als behandeling alleen met de cliënt en /of diens wettelijke vertegenwoordigers wordt gecommuniceerd.

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn