Voor alle leeftijden

Psychologische behandeling & Diagnostiek

Checklist voor de verwijzing

Graag ontvangen wij bij verwijzing de volgende informatie om een goede beoordeling te kunnen maken of de aanmelding bij onze praktijk op zijn plaats is.


  • Indien er sprake is van een voorgeschiedenis van de cliënt m.b.t. eerdere hulpverlening binnen de GGZ, ontvangen wij graag deze informatie.
  • Is er sprake van een vermoeden of trekken van persoonlijkheidsproblematiek?
  • Is er sprake van medicatiegebruik gericht op psychische problemen (depressieve klachten, angstklachten, dwangklachten etc.)? Zo ja, welke medicatie en welke dosering?
  • Indien er sprake is van bovenstaand medicatiegebruik, is hier een psychiater bij betrokken geweest?
  • Is er op dit moment en/of in het verleden sprake (geweest) van actieve of passieve suïcidaliteit?
  • Wij ontvangen de verwijsbrief bij voorkeur via Zorgdomein. Hierbij ook graag het e-mail adres van de cliënt vermelden.
  • Communicatie zoals huisartsenbrieven en terugkoppeling voortgang verzenden wij via Zorgmail/ Edifact. 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn