Voor alle leeftijden

Psychologische behandeling & Diagnostiek

Aanmeldingen van Kinderen en Jeugdigen

  • Bij kinderen tot 16 jaar hebben wij een schriftelijke toestemming van beide ouders nodig indien er sprake is van gezamenlijke voogdij. Indien de voogdij bij slechts één van de ouders ligt, moet deze ouder dit schriftelijk bevestigen.
  • Aanmeldingen in de sfeer van onvrijwillig dan wel verplichting (zoals OTS, dwang etc.) nemen wij doorgaans niet aan.
  • Dit geldt ook voor aanmeldingen in de sfeer van vechtscheidingen of situaties waarbij de ene ouder informatie wil geven die met de andere ouder niet gedeeld mag worden. Dit gezien onze praktijkvoering en zorgverlening gericht is op vrijwillige deelname van de cliënt waarbij alle informatie en rapportage van zowel diagnostiek als behandeling alleen met de cliënt en /of diens wettelijke vertegenwoordigers wordt gecommuniceerd.
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn