Psychologische Behandeling & Diagnostiek

voor alle leeftijden

Tarieven en Vergoeding

 Tarieven

Wij hanteren voor de vergoede zorg de gecontracteerde tarieven van de zorgverzekeraars

(Volwassenen) en van  de gemeenten ( Kind&Jeugdigen).

Indien het geen vergoede zorg betreft ( een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben) dan hanteren wij de volgende tarieven:

 • Intake/anamnese: € 180,- per uur
 • Consult: € 90,- per uur

 • Behandeling: € 90,- per uur

 • Diagnostiek: € 1500,- tot € 2000,-

 • Bij te laat afmelden van een Behandelafspraak : € 45,-

 • Bij te laat afmelden van een Intake of Diagnostisch Onderzoek : € 180,=


Bij verhindering

Het kan voorkomen dat je een keer niet kunt komen. Zorg dan dat je de afspraak minimaal 2 werkdagen van te voren afzegt of wijzigt. Afspraken die je later wijzigt of afzegt, brengen we de gemaakte kosten in rekening. Deze kosten kun je niet bij de zorgverzekeraar  indienen.


Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, heb je  altijd een verwijzing nodig van de (huis)arts of van de gemeente waar je woont. Afhankelijk van de problematiek zal de gemeente of (huis)arts een verwijzing geven voor Basis GGZ of Specialistische GGZ. Lees meer over het aanmelden bij onze praktijk.


Betalingsvoorwaarden

In de regel sturen wij de rekening van het consult, behandeling of het diagnostisch traject rechtstreeks naar de zorgverzekeraar of naar de gemeente. Bij vergoeding door de zorgverzekeraar kan het zijn dat je een deel zelf moet betalen. Je ontvangt dan een rekening van de zorgverzekeraar. 

Bij therapie die niet onder de zorgverzekering vallen ontvang je rechtstreeks een rekening van ons. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor de betaling van de nota binnen 2 weken. 


Contracten Zorgverzekeraars en Gemeenten

De meeste zorgverzekeraars en gemeenten vergoeden geheel of gedeeltelijk de behandeling bij een gezondheidspsycholoog of klinisch psycholoog.  Wij adviseren je om in een vroeg stadium bij je zorgverzekeraar te informeren omtrent de vergoeding, met name indien je verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben. 


Gecontracteerde zorgverzekeraars

Wij hebben een contract met de volgende zorgverzekeraars:

 • CZ
 •  Achmea
 • VGZ 
 • Caresq/Iptiq
 • FBTO
 • VRZ Zorginkoop  (Voorheen Multizorg)
 • Menzis

Wanneer je verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben zullen wij de rekeningen rechtstreeks declareren en vergoed krijgen via de zorgverzekering. 


Niet-gecontracteerde zorgverzekeraars:

Wij hebben geen contract met de volgende zorgverzekeraars:

 • DSW-Stad-Holland
 • ASR
 • Ditzo
 • Amersfoortse

Wanneer je verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben ontvang je de rekening zelf en ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling (binnen 2 weken) en declaratie bij de zorgverzekeraar. 


Wij adviseren je om in een vroeg stadium bij je zorgverzekeraar te informeren omtrent de vergoeding, met name indien je verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben. 

Voor de jeugd zijn wij gecontracteerd met de gemeente Achterhoek.


In het geval van het bereiken van een budgetplafond van een zorgverzekeraar: 

Jaarlijks krijgen zorgverleners in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, waaronder ook Praktijk Kramer valt, een budget van zorgverzekeraars. Binnen dat budget kan een bepaald aantal volwassen cliënten per jaar aangenomen worden. Idealiter wordt dit budget verspreid over het hele jaar, maar vanwege de toename van een bepaalde groep verzekerden verwachten we dit jaar helaas een budgetoverschrijding van : Menzis- Anderzorg en CZ-OHRA - VGZ groep.

Wij zijn verplicht om de nieuwe aanmeldingen van deze groep verzekerden hierover te informeren en door te verwijzen naar de zorgverzekeraar.


Wat moet u doen?
Voor u betekent dit dat we een schriftelijk akkoord van bovengenoemde zorgverzekeraar nodig hebben dat we u buiten ons budget om in zorg mogen nemen. Dan pas kunnen we het aanmeldproces in gang zetten. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met medewerkers van:


Menzis Zorgadvies (bereikbaar op werkdagen via 088 - 222 40 40). 

Contactpersoon bij Menzis Zorgadvies is mevrouw  Marlou Cerpentier, zorgadvies@menzis.nl

Indien u verzekerd met een zuivere restitutiepolis ( Menzis Basis Vrij) dan hoeft u geen toestemming vooraf te vragen.


CZ Zorgteam ( bereikbaar op werkdagen 013 - 594 91 10) 


VGZ Zorgadvies ( bereikbaar op werkdagen 088-131 16 11 )

https://www.vgz.nl/zorg-regelen/zorgadvies


Zij zullen u ofwel een schriftelijke toestemming geven om buiten ons budget om bij ons in zorg te komen, ofwel met u verder kijken naar andere zorgaanbieders waarbij vergoeding vanuit de zorgverzekering wel mogelijk is.


Mocht u in overleg met uw zorgverzekeraar besluiten elders in zorg te gaan, dan horen we dat ook graag zodat we uw gegevens uit ons systeem kunnen verwijderen.

We realiseren ons dat u dit mogelijk als vervelend ervaart, maar hopen hiermee ook te voorkomen dat we later in het traject concluderen u niet verder te mogen helpen. Daarom gaan we uit van uw begrip hiervoor. Niet tevreden

Wij zijn samen verantwoordelijk voor een succesvolle behandeling. Open en eerlijk contact is daarvoor essentieel. Als iets je niet bevalt of je hebt ergens vragen over, laat het ons weten. Dan kunnen we samen zoeken naar de beste oplossing.


Wanneer we het onderling niet kunnen oplossen, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen via het LVVP-klachtreglement en/of het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg.