Voor alle leeftijden

Psychologische behandeling & Diagnostiek

Diagnostiek & Behandeling

In onze praktijk besteden we veel aandacht aan de intakefase. Persoonlijke aandacht staat daarbij voorop. Daarom leren we de cliënt en de zorgvraag eerst kennen via uitgebreide vragenlijsten. De wachttijd tot aan het eerste persoonlijke kennismakingsgesprek kan hierdoor iets langer duren, maar de intake is dan ook meteen de start van de behandeling.

 

Wanneer verwijzen wij een cliënt door?

Het intakegesprek is bedoeld om de hulpvraag en behandel- of onderzoeksdoelen duidelijk in beeld te krijgen. Dit is nodig om te kunnen bepalen of wij de juiste praktijk zijn om een cliënt te behandelen. Wanneer na de intake blijkt dat dit niet het geval is, dan brengen wij dit zo snel mogelijk ter sprake en kijken we samen waar iemand wel terecht kan.


Behandeling

Bij het maken van een behandelplan, het bepalen van een diagnostisch traject of bij de behandeling zelf betrekken we de omgeving. Dat kan gaan om familieleden, maar ook om de school, werk of andere betrokken hulpverleners. Uiteraard gebeurt dit uitsluitend met toestemming van de cliënt zelf.


Zijn er meerdere hulpverleners betrokken (zoals bijvoorbeeld een arts, haptonoom of diëtiste), dan kunnen we in overleg contact met hen opnemen om de behandeling af te stemmen. Vervolgens kan de individuele behandeling of behandeling in kleine groepen starten.


Kinderdiagnostiek

In onze praktijk zijn we zeer ervaren met het onderzoeken van psychische problemen bij kinderen. Om hier een goed beeld van te krijgen, brengen we het hele kind en de gezins- en schoolomgeving in kaart. Wanneer er sprake is van een psychisch of psychiatrisch probleem kan het betekenen dat we een diagnose stellen als ADHD en autisme. Maar dat hoeft niet. Uiteindelijk draait het er om dat het kind of de jongere goede handvatten en behandeling krijgt om steviger in het leven te staan.


In onze praktijk bieden we zowel individuele behandeling als kleinschalige groepsbehandeling aan kinderen en jongeren.


Het traject

Het diagnostisch traject bij kinderen onder de 18 jaar bestaat uit het invullen van vragenlijsten, een uitgebreid gesprek met de ouders en het kind of jongere, eventueel enkele testen en een observatie (in onze praktijk of op school).